Facebook - Ria Regnery   LinkedIn - Ria Regnery

[Chi Kung start: 6 Januari Leiden] 

 Chi Kung start: 6 Januari  Leiden

( max 10 deelnemers)Proefles is altijd mogelijk - 10 euro per les
Losse lessen: 10 strippenkaart 140 euro

Maandagochtend:  
09.30 - 10.30
11.00 - 12.00

Data: 6 Januari  t/m 13 juli
Géén les: 24 februari, 13 april, 27 april, 4 mei, 1 juni, 6  juli

Maandagavond:  
20.45 -  21.45

Data: 6 Januari  t/m 13 juli
Géén les: 24 februari, 13 april, 27 april, 4 mei, 1 juni, 5 juli

Bijdrage: hele cyclus 253 euro (22 lessen)
*In twee termijnen betalen: 130
per maand 38  euro, automatische overschrijving Januari t/m juli


Vrijdagochtend:  
09.30 - 10.30

Data: 10 januari t/m 10 juli
Géén les: 27 februari, 1 mei, 8 mei,

Bijdrage: hele cyclus 276  euro (24 lessen)
*In twee termijnen betalen: 140 euro
per maand 40,50 euro, automatische overschrijving januari t/m juli


                  
!extra lessen (naast de cyclus bv 2x per week) extra les 10 euro per les.

! Chi kung in combinatie met Tao Yoga
Bijdrage Tao Yoga: 8,50 per les, 85 euro cyclus van 10 lessen.

Dinsdag avond & woensdagochtend = vol ( zie workshops)

voor alle lessen in 2019 geldt:

* Als je een keer niet kan komen, in halen kan!
* Het is mogelijk om in te stromen 11,50 euro per les
!!  informeer altijd of er nog plek is,  soms komt er onverwachts een plekje vrij.

In loop der tijd heb ik een eigen stijl van lesgeven ontwikkeld.  

Enkele accenten in mijn lessen zijn, de verticale, vitale lijn  (de verbinding en interactie tussen hoofd, hart en buik), aarden (in je lichaam aanwezig zijn - presence), centeren (het verzamelen van de energie in de buik) en het plezier in bewegen.

De Chi Kung vormen die worden aangeboden zijn: oa  20 gezondheids oefeningen, Tao van het Hart, Primordial Chi Kung, 8 Wonderkanalen, 5 elementen Chi Kung, Helende klanken, Open de Bron, Harmonie, 8 Brocaten…..

Chi Kung vorm - Tao van het Hart

Betaling
Het cursus bedrag contant betalen bij aanvang van de eerste les van de cyclus. Of het bedrag is gestort op de giro rekening: NL60INGB0007355711 tnv Ria Regnery // ovv de chi kung les die je volgt. Het is mogelijk om het cursusgeld in 2 termijnen te betalen.  

Inschrijving
Inschrijven kan schriftelijk d.m.v. het inschrijfformulier of per e-mail.

Annulering
Het annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail.

Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus ben ik genoodzaakt om 15% administratiekosten in rekening te brengen. Voor alle annuleringen die later binnen zijn dan twee weken vóór aanvang van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Deze regeling vervalt als je  uiterlijk na de eerste les iemand anders inbrengt die jouw plaats inneemt.

Na start van de cursus is geen restitutie meer mogelijk.

Bij afwezigheid van de docent zal worden getracht zo spoedig mogelijk een vervangende docent in te zetten. Wanneer dit niet mogelijk is worden de lessen op een later tijdstip ingehaald of naar rato terugbetaald. Aan vervanging van de docent kunnen geen rechten tot tussentijdse opzegging of restitutie worden ontleend. Als een cursus wegens te weinig aanmeldingen niet door kan gaan ontvang je hier zo snel mogelijk bericht over, waarna het betaalde cursusgeld volledig wordt terugbetaald.

Aansprakelijkheid
Ria Regnery  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, opgelopen tijdens de cursussen.
Ria Regnery! is niet aansprakelijk voor blessures die tijdens een les mochten ontstaan. Mocht je lichamelijke gebreken tegenkomen die een belemmering vormen voor de Chi Kung, neem dan contact op met Ria Regnery om te bespreken wat er mogelijk is.


Locatie: Alle cursussen:
Kaasmarktschool - Les Atelier 7
een oase van rust in het centrum van Leiden
Koppenhinksteeg 13 te Leiden